Contact: 088-180 88 00

Altijd bereikbaar en persoonlijk contact

Informatie over onze support desk

Communicatie is het belangrijkst op onze support desk. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan. Wij zijn graag helder in onze communicatie en trachten technische uitleg zoveel mogelijk te vermijden. Wij vragen altijd aan u of een probleem is opgelost. Door altijd bereikbaar te zijn en snel oplossingen te bieden, zorgen wij ervoor dat u onbelemmerd door kunt werken. En mocht er alsnog een onverwacht probleem ontstaan, helpen wij u hiermee verder!

Alle meldingen, wijzigingen en storingen worden vastgelegd in een centraal ticket systeem. Dit is onderdeel van ons service management systeem Kaseya. Volgens vooraf bepaalde procedures worden tickets afgehandeld. Hierbij hanteren wij de methodiek conform de Deming Quality Circle (Plan, Do, Check, Act). Dit zorgt er voor dat kwaliteit wordt gewaarborgd.

Contact:
Tweeweg IT B.V.
Geograaf 30
6921 EW Duiven

Tel. Algemeen: 088-180 88 00
Tel. Support:  088 - 180 8899
info@tweewegit.nl
support@tweewegit.nl